need for spead qazvin edition

by امید

وقتی که از قزوین تا کرج رو ۴۰ دقیقه ای بری …

حتی سریع تر از ولوو B12TX که یک هفته است پلاک شده …

پ ن : Under Cover سوسکه …

پ ن : تقریبا معجزه است که ما زنده ایم …