خرانه

by امید

ماسو درست می گوید :

آدم خیلی باید احمق باشه که دنبال بهانه بگرده …

حتی برای یک اس ام اس ساده …

پ ن : خری هستم ها …