بیچاره شدم !

by امید

امروز دوستم زنگ زد که پس فردا امتحان داره و من برم که روی سر من تمرین کنه …

چشمتون روز بد نبینه … آنچنان گندی زد که من مجبور شدم موهامو با ۶ بزنم …

الان من غمناکم … 🙁

پ ن : موهاتون کوفتتون شه …