ادامه بیچارگی من !

by امید

پیرو اون قضیه قبلی …

مامانم برگشته میگه شدی شبیه سربازای نازی …

خواهر گرامی هم که یک بند میخنده …

پ ن : هم اکنون به دلگرمی شما نیازمندم …