مرا دیوانه می خواهی

by امید

مرا دیوانه می خواهی … ز خود بیگانه می خواهی …

مرا دلباخته چون مجنون … ز من افسانه می خواهی …

بکش دل را … شهامت کن … مرا از غصه راحت کن …

شدم انگشت نمای خلق … مرا تو درس عبرت کن …

پ ن : از آهنگ سلام ، ستار .

پ ن : پیرو اون قضیه قبل ، چون روم نمیشه برم دانشگاه ، احتمالا این ترم رو حذف می کنم …