مجازی و حقیقی

by امید

چند روزی که اینجا نبودم … روزانه زندگی حقیقی ام را آپ می کردم …

پ ن : البته …