تمسخر

by امید

” هه هه … این دافته ؟! … هه هه … این که babyface … هه هه ”

پ ن : ای حالم به هم میخوره … ای حالم به هم میخوره …