جک …

by امید

+ : من جک (لطیفه!) نمی گم …

– : من هم نمی خندم …

پ ن : ندارد …