تجدید

by امید

اگر این هم مثل اون قبلی ها باشه چی میشه مگه ؟

اصلا مگه چیز جدیدی هم اتفاق می افته …

حالا این سال جدید و مسیح و بابانوئل و این چرندیات هم روش …

به هر حال ، مبارک …

پ ن : ۲۰۰۹ …