معجزه امشبمان …

by امید

تو از معجره داستایوفسکی می گفتی ، و من از معجزه دیدارمان …

پ ن :   🙂