جهنمت

by امید

” میدونی عشق یعنی چی ؟ من به خاطرش تا جهنم رفته ام … ”

پ ن : دختر ویکتور هگو هم عاشق بود ، تو اما …

پ ن : دیالوگی از یک فیلم بدون اسم …