شهرت

by امید

عاشقانه زیستن تنها سبب مشهور شدن مجنون شد …

مسلما هیچ فایده دیگری نداشته …

پ ن : این را هم باور کنید …