ساده

by امید

” چه ساده حیف می شدی … اگر ندیده بودمت … ”

پ ن : ولی تو نه …