سارق احساسات

by امید

” سارقو و سارقات ، یقطع ایدیهم ”

احتمالا باید دستت را از زندگی ام ببرم …

پ ن : گه …