اضافات

by امید

این از اضافات احساسات منه که داره سر ریز می کنه ؟

شاید هم باید گند زد به تفکرات خوشبینانه و بقیه روز رو با شکلات های تلخ سپری کرد …

پ ن : دست چپم رسما دیگه تکون نمیخوره …