نمادین

by امید

زد به سرم از صبح نشستم همه اکانتهام رو توی سایت های مختلف حذف کردم ، فقط گودر مونده ، چه حالی میده این بی شخصیتی تو اینترنت ها …

تصور کنید بعد از تقریبا ۶ سال ، همین دو تا بلاگ برام مونده و یک گودر بابیش از ۲۰۰ تا فید …

پ ن : احساس کهولت اینترنتی … :دی