تکیده

by امید

امروز از صبح تا آخر شب یک بند آهنگ فیلم درباره الی توی گوشمان بود …

دلمان برای دلگیری هایمان تنگ شده بود …

پ ن : بگذریم …