۱۴ مرداد

by امید

امشب کلی به دلمان چسبید … از گوهردشت تا کافه را پیاده رفتیم …

همان صندلی و همان قهوه ، طبق معمول …

از کافه تا خانه را هم پیاده رفتیم … کلی هم با بنیامین حرف زدیم از این در و آن در …

شام هم نخوردیم که تلخی اش از زیر زبانمان پاک نشود …

پ ن : پ ن یعنی پی نوشت غریبه …

پ ن : ندارد عزیزم …