محذوف

by امید

حذف شد …

که اصلا نوشته نشد …

که محذوف بود …

پ ن : این بار اما … دارد عزیزم … دارد …

پ ن : …