هنرمندانه

by امید

humorinspirationlifequotesartfunny-37bbc069df98b815a8ab5803b15efaf7_h

پ ن : معنایش گاهی فرق می کند …

پ ن : …