جهنم نشین

by امید

lifenotesquotegreatideainspirationwordshell-6d2413d5ed72804168ed49c81c1f6ce4_h

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : پ ن …