گند

by امید

شده اید حکایت این چاه بند ها ، از این هایی که می گذارند روی چاه توالت …

تنها تلاشتان این است که نگذارید بفهمند چه گندی هستم من …

همین …

پ ن : همین …

پ ن : …