معیار

by امید

تو حتی ارزش عاشق شدن من رو هم نداری …

عزیزم …

پ ن : ندارد …