گندیده

by امید

3742917281_8bdb2caef9

پ ن : چه اتفاقی برای من افتاده ؟ …

پ ن : …