بوسه

by امید

فقط به من بوسه بزن …

به روح و جسم و تن من …

پ ن : عادت ، شادمهر …

پ ن : …