نشانه

by امید

bokeh,love,photography,quotes,typography,words-fccbd0bb36bebd65ae05b76b4560445b_h

پ ن : و نشانه هایت در زندگی ام …

پ ن : عزیزم …