دویدن

by امید

لذت دویدن های شبانه …

توی کوچه هایی که هیچ وقت کسی در آنها منتظر من نبوده …

پ ن : این روز ها عجیب زنده ام …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …