تو

by امید

گور پدر تقویم ها …

پاییز من ، با تو آغاز شد …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …