مردانگی

by امید

شاید هم وقتش رسیده کمی بیشتر مردانگی به خرج دهم …

باید بیشتر تمرین کنم …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …