من

by امید

دیگر چیزی از این “من” باقی نمانده …

خیلی وقت است که زیر سوال رفته ایم …

پ ن : عزیزم …