آخ

by امید

این آلبوم نامجو رو هم دوست دارم …

با تمام چرند بودنش …

و جایی که انگلیسی زمزمه می کنه …

پ ن : اینگونه ام …

پ ن : همین …