انقلاب

by امید

راه رفتن بین کتاب ها و سر و کله زدن با کتاب فروش ها …

آخر سر هم آن قهوه ، با چاشنی تو …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …