خوشم

by امید

این روز ها انگار با خوراکی ، راحتتر گول می خورم …

این روز ها انگار بچه ترم …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …