شبانه

by امید

” امکان داره نصف شب زنگ بزنه و صدای تو هم کمی گرفته باشه و اون عاشقت بشه … ”

فقط برای ثبت در خاطرات …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …