تجدد

by امید

عشقی که تا فردای عاشقی در دل بماند …

این روزها … این جا ها … پیدا نمی شود …

پ ن : نخ بخیه رو توی دهنم حس می کنم …

پ ن : …