آرزو

by امید

پرسیدی آرزویت چیست ؟ …

گفتم : بار دیگر که به دنیا بیایم ، تو باشم …

پ ن :  از دوست عزیزم

پ ن : …