تلخ بود

by امید

هم فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد …

هم مکالمه امشبمان …

پ ن : هنوز هم می خوانی مرا ؟ …

پ ن : …