فال

by امید

درستش باید این باشد که جایی ته فنجانت داشته باشم …

نه اینکه بگذاریم ته فنجانت ، جایی میان تفاله ها …

پ ن : لذت استرس امتحان … دوباره …

پ ن : شیوا ، هنوز هم خجالت می کشی نگاهم کنی ؟ …

پ ن : …