باران

by امید

باران که می بارد ، تو می آیی …

پ ن : …