حساب

by امید

این روز ها از تو به خودم بدهکار شده ام …

حتی بیشتر از خودت …

پ ن : نداری عزیزم … نداری …

پ ن :‌ …