دلهره

by امید

کمی دیر شده …

برای دوستت نداشتن و مردن …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …