گند زدی

by امید

به هر فردی در زنده گی ام تنها یک بار فرصت می دهم ناراحتم کند …

رسمش این است  ، اگر یک بار توانست ، باز هم می تواند …

پ ن : هه …

پ ن : …