یک طرفه

by امید

پ ن : اینم باید یاد آوری بشه حتی …

پ ن : …