نمایشگاه

by امید

نمایشگاه امسال بدتر از پارسال …

مطمئننا اگر تو نبودی ، غیر قابل تحمل می شد …

پ ن : چرا این همه پلیس توی نمایشگاه ؟! …

پ ن :‌ …