غایت

by امید

بالاخره روزی خواهد رسید …

که شبش ، صبحی نخواهد داشت برای ما …

پ ن : لطفا …

پ ن : …