آه

by امید

بعضی چیز ها درد دارد …

جای بعضی چیزها میماند … خوب نمی شود …

پ ن : …