روزگار

by امید

روزگاریست که حتی سایه ها نقطه چین اند …

باید به یاد بود …

پ ن : …