لیله الرغائب

by امید

من آنقدر ها هم امیدوار نیستم …

بیایید کمی واقع بین باشیم …

پ ن : …