ترس

by امید

چند وقتیه خیلی سرم شلوغه … و این نسبتا خوبه …

و البته به شدت هم حالم خوبه … و این خیلی عجیبه …

پ ن : و البته کمی هم ترسناک شده …

پ ن : …