جلف

by امید

یه روز هم میام از بالا تا پایین این جا رو به فحش می کشم …

بعد هم  میرم  می خوابم …

و اعتقاد دارم که صبحش ، روز بهتری برای من خواهد شد …

پ ن : …